Organizator:

Aktywuj zaproszenie

Podziel się

Otrzymałeś bezpłatne zaproszenie na targi BUDMA? Pamiętaj o jego aktywacji przed wydarzeniem!

W zależności od otrzymanego zaproszenia kliknij w jedną z poniższych opcji:

Zaproszenie jednorazowe Zaproszenie wielokrotne VIP

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o:

  • wypełnienie ankiety rejestracyjnej
  • wypełnienie ankiety sanitarno-epidemicznej
  • podanie kodu aktywacyjnego (znajdziesz go w otrzymanym voucherze)

Koniecznie aktywuj zaproszenie przed Targami! Aktywacja jest bezpłatna.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w targach Budma 2022 mogą wziąć udział osoby, które spełniają jeden z trzech niżej wymienionych warunków. Zaproszenia są dostępne także dla osób niezaszczepionych. Wielkość puli zaproszeń dla osób bez certyfikatu jest uzależnione od wytycznych administracji publicznej i służby sanitarnej.

a. Osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, tj. osobom którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania tego szczepienia (dalej jako: Osoby zaszczepione).
b. Osobom posiadającym Unijny Certyfikat COVID w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
c. Ozdrowieńcom, tj. osobom które przechorowały COVID-19, przez okres od 11 do 180 dnia po pozytywnym teście PCR, legitymującym się odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, lub Unijnym Certyfikatem COVID (dalej jako: Ozdrowieńcy).
d. Osobom posiadającym negatywny wynik szybkiego testu antygenowego lub testu PCR – nie starszych niż 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych.
e. Osobom poniżej 12 roku życia legitymującym się dowodem osobistym, paszportem, legitymacją lub kartą rowerową.

 

JEŚLI MASZ PYTANIA...

Monika Piernikowska