Organizator:

Seminarium „Nowoczesne technologie w budownictwie”

Podziel się

10:00-10:05  Rozpoczęcie seminarium

10:05-10:25  Budynki wysokie dziś i jutro, dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska

10:25-10:45  Rewitalizacja obiektów z wielkiej płyty, dr inż. Edmund Przybyłowicz, dr inż. Daria Horbik                   

10:45-11:05  Renowacja i hydroizolacja obiektów budowlanych materiałami specjalistycznymi REBET firmy MD – „im gorzej, tym lepiej”, dr inż. Marek Dohojda, inż. Mieczysław Dobrynin 

11:05–11:40  Nowoczesne technologie wzmocnień gruntów budowlanych, metodą mikro wybuchów, pali CFA – IS z poszerzoną podstawą oraz wzmacnianie gruntu i podnoszenie konstrukcji przy zastosowaniu iniekcji geopolimerowych GEOBEAR, dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, Uniwersytet Przyrodniczy, mgr inż. Mariusz Budzik

11:40–12:00  Stropy panelowe, dr inż. Artur Kisiołek, prof. WWSSE

12:00–12:12  Oficjalne rozstrzygniecie konkursu (prace inżynierskie, magisterskie, doktoranckie)  ,,NOWOCZESNE TECHNOLOGIE w BUDOWNICTWIE”.

12:20–12:55  Wystąpienia laureatów konkursu

12:55–13.00  Zakończenie seminarium

 

Organizator: CUTOB PZITB Poznań