Organizator:

BUDUJ BEZPIECZNIE. Nadzór i prewencja na budowach

24.01.2020 13:07:50

Podziel się

4 lutego 2020 r., paw. 7, sala 1.EF

12.30 Powitanie Gości i informacja o przebiegu konferencji
Jacek Strzyżewski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

12.40 Wystąpienia otwierające
Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy Jacek Leczkowski, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

12.50 Wystąpienia Gości Honorowych / odczytanie listów okolicznościowych

13.00 Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE 2019"

13.20 Prezentacja dobrych praktyk wdrażanych na budowach przez laureatów konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE 2019"

13.50 Wystąpienia prelegentów konferencji

  • Działalność kontrolno-nadzorcza Państwowej Inspekcji Pracy w branży budowlanej
    Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
  • Dobre praktyki sygnatariuszy Porozumienia
    Pan Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • Doświadczenia z realizacji konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE
    Mirosław Leszczyński, starszy inspektor pracy specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

14.35 Dyskusja i zakończenie konferencji

15.00 Poczęstunek