Organizator: Grupa MTP

Miasto otwarte, miasto przyjazne

10.12.2019 08:33:22

Podziel się

„Miasto otwarte, miasto przyjazne” to temat konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz debaty z udziałem Przemo Łukasika (medusa group), Marty Sękulskiej-Wrońskiej (WXCA) i Małgorzaty Kuciewicz (Grupa Projektowa CENTRALA).

 

Świat konsekwentnie przenosi się do miast. Raporty ONZ prognozują, że galopująca urbanizacja sprawi, że w 2050 roku dwie trzecie ludzkości będzie mieszkańcami miast. To stawia nas wszystkich przed ogromnym wyzwaniem. Zarządzanie terenami miejskimi oprócz rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, infrastrukturalnych czy mieszkaniowych, będzie musiało poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi, demograficznymi czy wciąż pogłębiającym się procesem starzenia się społeczeństwa.

Idea projektowania inkluzywnego i niewykluczającego, dostępność do terenów zielonych, rekreacyjnych, edukacji i służby zdrowia to zadanie dla samorządów, ale też architektów i urbanistów.

  • Czy sprostają tym wyzwaniom?
  • W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój miast?
  • Jak budować miejskie strategie, aby w przyszłości nasze miasta mogły być przyjaznym i otwartym środowiskiem do życia?

To pytania, które postawimy sobie już 6 lutego 2020 roku podczas Forum Architektury i Designu w pawilonie nr 11 (Iglica)

 

DEBATA - uczestnicy:

Przemo Łukasik — absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Studiował również w Ecole d’Architecture Paris-Villemin w Paryżu we Francji. Po studiach pracował w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie oraz paryskich biurach Jean Nouvel Architecture i Odile Decq / Benoit Cornette.

W 1997 roku wraz z Łukaszem Zagałą założył autorską pracownię architektoniczną medusagroup. Przez rok wykładał w Ecole Speciale d’Architecture w Paryżu.

Mał­gorzata Kuciewicz – architektka, współt­worzy Grupę Pro­jek­tową Cen­trala. Stu­diowała architek­turę w Warsza­wie, Mont­pel­lier i Tam­pere, doświad­cze­nie zdoby­wała w Berlage Insti­tute w Ams­ter­damie i na warsz­tat­ach EASA. Lau­re­atka wielu nagród i wyróżnień w konkur­sach architek­ton­icznych i urban­isty­cznych. Autorka wnętrz, obiek­tów, wys­taw i pro­jek­tów służą­cych pobudze­niu reflek­sji nad przestrzenią miast (np. Skwer Sportów Miejs­kich w Paw­ilonie Emilia). 

Marta Sękulska-Wrońska — absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zespół WXCA, który współtworzy, jest laureatem wielu konkursów architektonicznych w Polsce i zagranicą. Ma na swoim koncie, wraz ze współpracownikami, I nagrody m.in. za koncepcje: Pawilonu Polski na Expo w Dubaju w 2020 roku, Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, Apartamentów XYZ w Szczyrku czy Biurowca w Porcie Popowice we Wrocławiu. 

Wspólnie z zespołem otrzymała nominację do nagrody Miesa Van Der Rohe za projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Mazowieckiej Izby Architektów.

Prowadzący:

Małgorzata Tomczak — redaktorka naczelna A&B - magazynu i portalu poświęconego współczesnej architekturze polskiej; krytyczka i badaczka przestrzeni miejskich, architektury, sztuki i designu. Autorka licznych publikacji i wykładów z zakresu architektury, przestrzeni publicznej i sztuki. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów międzynarodowych w dziedzinie architektury i rozwoju miasta, jurorka w konkursach architektonicznych, redaktorka książek. 

Jakub Głaz — krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych. Z wykształcenia architekt (Politechnika Poznańska, 2002). Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury w prasie popularnej i specjalistycznej, radiu oraz telewizji, a także działaniami na rzecz naprawy miast, prowadzeniem wykładów popularyzatorskich, moderowaniem specjalistycznych dyskusji oraz spacerów architektonicznych. Współtwórca poznańskiej inicjatywy „Centrum Otwarte” zajmującej się edukacją i animacją działań w zakresie architektury i urbanistyki oraz Festiwalu Architektury Modernistycznej „Nowy Plan”. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU o Nagrodę im. Macieja Nowickiego przyznawaną za innowacyjne rozwiązania w architekturze polskiej – XIV edycja

Cel konkursu: promocja innowacyjnych rozwiązań w architekturze polskiej i premiowanie dokonań architektów, których dzieła mają istotny wkład w kształtowanie rodzimej kultury architektonicznej.

Organizatorzy