Organizator: Grupa MTP

Miasto otwarte, miasto przyjazne

10.12.2019 08:33:22

Podziel się

„Miasto otwarte, miasto przyjazne” to temat konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz debaty z udziałem Przemo Łukasika (medusa group), Marty Sękulskiej-Wrońskiej (WXCA) i Małgorzaty Kuciewicz (Grupa Projektowa CENTRALA).

Świat konsekwentnie przenosi się do miast. Raporty ONZ prognozują, że galopująca urbanizacja sprawi, że w 2050 roku dwie trzecie ludzkości będzie mieszkańcami miast. To stawia nas wszystkich przed ogromnym wyzwaniem. Zarządzanie terenami miejskimi oprócz rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, infrastrukturalnych czy mieszkaniowych, będzie musiało poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi, demograficznymi czy wciąż pogłębiającym się procesem starzenia się społeczeństwa.

Idea projektowania inkluzywnego i niewykluczającego, dostępność do terenów zielonych, rekreacyjnych, edukacji i służby zdrowia to zadanie dla samorządów, ale też architektów i urbanistów.

  • Czy sprostają tym wyzwaniom?
  • W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój miast?
  • Jak budować miejskie strategie, aby w przyszłości nasze miasta mogły być przyjaznym i otwartym środowiskiem do życia?

To pytania, które postawimy sobie już 6 lutego 2020 roku podczas Forum Architektury i Designu w pawilonie nr 11 (Iglica)

 

 

Organizatorzy