Organizator: Grupa MTP

Polski Klaster Budowlany - dofinansowanie do targów BUDMA

06.04.2021 16:15:10

Podziel się

Polski Klaster Budowlany ogłasza nabór przedsiębiorstw z branży budowlanej, które są zainteresowane udziałem w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu w lutym 2022 oraz kolejnych latach (na chwilę obecną do 2023).

Polski Klaster Budowlany

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA to wydarzenie skupiające całą branżę budowlaną. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania nowych kontaktów biznesowych i kontraktów warunkujących rozwój. Mając na uwadze krajowy plan szczepień, wszystko wskazuje na to, że jesienią będziemy mogli wrócić do dotychczasowego trybu pracy. Dlatego już dziś warto zaplanować udział w największym tego typu wydarzeniu w kraju.

Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Budowlanym, a Grupą MTP, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na udział w BUDMIE w wysokości do 80%, a dofinansowaniem może zostać objęte:

  • wynajem powierzchni targowej,
  • standardowa lub indywidualna zabudowa targowa, z przyłączami i oczekiwanym oświetleniem,
  • wpis katalogowy i promocja na danych targach,
  • wejściówki, miejsce parkingowe, zaproszenia dla gości.

Poziom dofinansowania w ramach projektu:

  1. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami,
  2. do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami,
  3. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest członkostwo w Polskim Klastrze Budowlanym, skupiającym firmy nie tylko stricte budowlane, ale też z sektorów pokrewnych.

Wypełnij formularz 'Oferta udziału w targach BUDMA', w treści wiadomości zaznacz, czy jesteś członkiem Polskiego Klastra Budowlanego lub skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji!

Oferta udziału w targach BUDMA Kontakt Zostań członkiem PKB