Organizator:

Dlaczego warto?

Podziel się

Zobacz podsumowanie statystyczne targów BUDMA 2020

Najważniejsze dane statystyczne:

  • 50 000 uczestników z 48 krajów
  • 1000 Wystawców z 30 krajów z całego świata
  • Ponad 100 wydarzeń towarzyszących

 

Największą grupą uczestników bloku targów, tradycyjnie, byli reprezentanci handlu materiałami budowlanymi.

 

Biorąc pod uwagę profil zawodowy uczestników targów, ich największą grupę stanowi kadra zarządzająca, niezmiennie przez cały okres porównawczy, z niewielkimi zmianami w danej edycji targów.

W Poznaniu podczas targów BUDMA spotyka się cała „budowlana Polska”. Rokrocznie targi odwiedzają uczestnicy zainteresowani nowymi trendami i rozwiązaniami w budownictwie z wszystkich szesnastu województw.

 

 

Międzynarodowy charakter targów podkreślają zarówno wystawcy (z 30 krajów z całego świata), jak również ich uczestnicy (z 48 krajów z całego świata). Najsilniej reprezentowaną grupą uczestników targów BUDMA 2020 byli mieszkańcy krajów nadbałtyckich. Jak zwykle pojawiło się wielu naszych sąsiadów z Niemiec oraz gości ze Skandynawii.