Wtorek, 12.02.2019

STAN NA: 25.01.2019

WTOREK, 12.02.2019 r.

Godz.

Wydarzenie

Miejsce

10:00-12:45

Konferencja „BUDUJ BEZPIECZNIE. Ograniczanie zagrożeń przy wykonywaniu prac na wysokości”

Otwarcie konferencji.

Wręczenie nagród laureatom konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE 2018”.

Ograniczanie zagrożeń przy wykonywaniu prac na wysokości

Zagrożenia wypadkowe przy pracach na wysokości – studium wypadku. Państwowa Inspekcja Pracy, starszy inspektor pracy specjalista Michał Jurga.

Regulacje prawne dotyczące prac na wysokości – postulowane zmiany.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, dr inż. Rafał Hrynyk.

Cudzoziemcy na budowie. Jak zadbać o ich bezpieczeństwo? Państwowa Inspekcji Pracy, starszy inspektor pracy specjalista Romuald Liszkowski.

BHP przy pracach z wykorzystaniem żurawi budowlanych. Zmiany w obowiązujących przepisach. Obowiązki organizatorów pracy i generalnego wykonawcy. Certyfikacja kwalifikacji sygnalistów i hakowych.

Urząd Dozoru Technicznego, kierownik działu transportu bliskiego UDT Poznań, Jacek Kurasz, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Urszula Gawrysiak.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Współpraca: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Paw. 7, sala 1.EF

10:00-15.00

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE

10:00-11.45 Debata IV – Wpływ sektora budowlanego na gospodarkę

Tematyka:

Analiza sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa w Polsce; Budownictwo – spojrzenie na rynek; Braki i problemy w branży: brak środków na badania, rozwój techniczny oraz innowacyjności, brak pracowników oraz fachowej i wykształconej kadry, zatrudnianie obcokrajowców; Wzmocnienie kompetencji inwestorów publicznych jako zamawiających; Kadry w sektorze budownictwa; Czy polskie firmy są przygotowane na ewentualne spowolnienie gospodarcze? Jak skutecznie zapobiegać zatorom płatniczym?

Udział w debacie:

Mateusz Walewski, Główny ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego, Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Piotr Bielski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych  Santander Bank Polska, Kamil Mikołajczyk, Dyrektor d/s Sektora Produkcji Przemysłowej Santander Bank Polska

11:45-13.30 Przerwa

13:30-15.00 Debata V – Efektywne zarządzanie energią w budownictwie

Tematyka:

Zielone zamówienia publiczne; Zrównoważone budownictwo; Program „Czyste powietrze”; Dyrektywa unijna 2010/31 UE; Energooszczędność i gospodarka niskoemisyjna.

Moderator: Lesław Janik, członek Rady Izby Projektowania Budowlanego, wiceprezes PKI PREDOM Sp. z o.o.

Udział w debacie:

Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Marcin Skowron, radca generalny w departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych, Jerzy Stroński, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. Gospodarki niskoemisyjnej, Agnieszka Figielek, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

15:00 Zakończenie konferencji

Wydarzenie dodatkowo płatne; www.build4future.pl

Sala Ziemi, PCC (Paw. 15)

10:10-15:10

Prezentacje na stoisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PFR Nieruchomości

Paw. 3, stoisko nr 3

11.00-16.10

STREFA „BHP NA PLACU BUDOWY”

11.00 – 12.00 Debata oksfordzka "Wprowadzenie kar za brak środków ochrony indywidualnej TAK czy NIE"

12.15 – 12.40 „Przepisy prawne i normowe dotyczące budowy rusztowań w Polsce. Konstrukcje typowe i nietypowe.”
Prowadzący: Mariusz Pietrzak - Projektant rusztowań

12.45 – 13.00 Konkursy dla uczestników FOTOBUDKA BHP

13.10 – 13.35 “Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości” Prowadzący: Jacek Sosnowski – Doradca techniczno-handlowy

3.45 – 14.30 PANEL TEMATYCZNY BHP"Norma ISO 45001:2018"

14.40 – 15.00 „PERI UP Easy, UP Flex – bezpieczny montaż i przegląd zastosowań”
Prowadzący:  Maciej Rudaś – Dyrektor Oddziału Rusztowań, Bartosz Nyk – Kierownik Zespołu Technologów Rusztowań

15.40 – 16.10  Strefa Innowacji. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie warunków pracy i BHP

Partnerzy: Państwowa Inspekcja Pracy, J&J, Layher, Peri Polska, Protekt

Paw. 7A

11:00-14:15

Warsztaty dla dystrybutorów

11.00 -11.20 Mowa ciała sprzedaje!

Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla handlowców.

Jarosław Knap, BUDOWSKAZ. Krakowska Grupa Multimedialna KGM.

 

11.20 -14.15 Jak sprzedawać więcej i drożej?

11.30 - 12.15 - Dobry handlowiec najlepszym ambasadorem firmy. Jak go pozyskać?

12.30 – 13.15 - Jak sprzedawać dobrze i dużo? Kompetencje sprzedażowe w branży budowlanej.

13.30 – 14.15 - Buduj dobre relacje z klientami.  Praktyczne aspekty w procesie efektywnej sprzedaży. Krzysztof Kulesza, Bartosz Wilczyński. PLANET PARTNERS.

Współpraca: BUDOWSKAZ - Krakowska Grupa Multimedialna, Agencja PR „PLANET PARTNERS”.

Paw. 3,

Scena Nowe Trendy

11:30-11.50

Konferencja prasowa Andżeliki Możdżanowskiej, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

z udziałem Przemysława Trawy, Prezesa Grupy MTP oraz Mirosława Barszcza, Prezesa PFR Nieruchomości

Paw. 10, foyer

12:00-13.30

Uroczyste otwarcie Targów Budma i WinDoor-tech.

Ceremonia wręczenia Złotych Medali MTP oraz nagród Acanthus Aureus.

Wręczenie nagrody Architecture Budma Award

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Paw. 11 (Iglica)

12:30-14:00

Debata ekspertów: „Budownictwo drewniane w Polsce. Standardy 2021”

W debacie udział wezmą: arch. Wojciech Pilacki, Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie; Marek Beśka, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe; arch. Kamil Wiśniewski, Akademia Zdrowego Budownictwa GreenCherry Architecture; Jacek Tomczak, Futura Dom; Tomasz Balcerowski, Ekoinbud; Andrzej Schleser, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Organizatorzy: Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Drewniane, STEICO CEE Sp. z o.o.

Paw. 3, Sala konferencyjna A

14:00-15:30

Spotkanie informacyjne nt. warunków prowadzenia biznesu i kultury biznesowej ZEA, Turcji, Rosji, Kazachstanu, Iranu, Ukrainy, Azerbejdżanu

Organizator: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Paw. 3, Sala konferencyjna A

15:00-15:55

Spotkania B2B #1

Paw. 3, Strefa VIP

15:30-16:30

Międzynarodowy briefing prasowy poświęcony branży budowlanej

Paw. 3, Sala konferencyjna A

16:05-17:00

Spotkania B2B #2

Paw. 3 Strefa VIP

Wydarzenie całodniowe

Strefa TURBO MOCY

Współpraca: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Paw. 6

Wydarzenie całodniowe

Mistrzostwa parkieciarskie w międzynarodowej obsadzie

Współpraca: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy

Paw. 3A

Wydarzenie całodniowe

Monteriada - Pokaz profesjonalnego montażu stolarki budowlanej

Współpraca: Związek Polskie Okna i Drzwi

Paw. 5

Wydarzenie całodniowe

Strefa 1 m / ARCH

Współpraca: Izba Architektów RP

Paw. 11 (Iglica)

Wydarzenie całodniowe

Wystawa prac konkursowych „Szkice architektoniczne”

Współpraca: Izba Architektów RP

Paw. 11 (Iglica)

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna