Poniedziałek, 11.02.2019

STAN NA: 25.01.2019

PONIEDZIAŁEK, 11.02.2019 r.

Godz.

Wydarzenie

Sala

10:30-21:00

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE

10:00-10:30 Rejestracja

10:30-12:00 Debata inauguracyjna – Plany i strategie rozwoju polskiego budownictwa

Wystąpienie inauguracyjne - przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Moderator: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita

Udział w debacie:

Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu PFR Nieruchomości, Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Debata II – Programy promieszkaniowe w Polsce

Tematyka:

Program Dostępność plus, Program Mieszkanie plus, Program Mieszkanie na start

Moderator: Tomasz Cudowski, EuroBuild

Udział w debacie:

Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu PFR Nieruchomości, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

14:00-15:30 Przerwa na lunch + networking

15:30-18:00 Debata III – Eksport i współpraca międzynarodowa

Wystąpienie wprowadzające: Giorgi Kobelashvili, Attaché, Departament Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji

Tematyka:

Jak skutecznie prowadzić promocję oraz z sukcesem wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek zagraniczny? Programy wsparcia eksportu dla polskich producentów. Czy zaangażowanie w eksport musi oznaczać ograniczenie aktywności na rynku krajowym? Bariery wejścia polskich firm na rynki zagraniczne – pieniądze czy procedury? Przyszłość polskich firm rodzinnych – zagrożenie ze strony zagranicznych koncernów.

Moderator: Aleksander Libera, Account Director MSL

Udział w debacie:

Adrian Malinowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Kamil Goral, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Zygmunt Meyer, Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich, Tomasz Kozłowski, Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego, Filip Bittner, Dyrektor Grupy Produktów Grupy MTP, Aleksander Libera, Account Director MSL, Andrzej Kozłowski Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Wydarzenie dodatkowo płatne; www.build4future.pl

Sala Ziemi, PCC (Paw. 15)

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna