Organizator: Grupa MTP

Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future

10.00 - 17.00
Poznań Congress Centre
Najnowsze regulacje prawne w budownictwie, plany na przyszłość, najciekawsze informacje o budownictwie w Polsce, prognozach i kierunkach rozwoju - o tym dyskutować będą przedstawiciele rządu oraz eksperci rynku budowlanego podczas wyjątkowego wydarzenia. Forum Gospodarzcze Budownictwa Build 4 Future to obowiązkowy punkt programu dla inwestorów, izb i stowarzyszeń i wszystkich, dla których sektor budownictwa jest ważnym aspektem ich codziennej pracy.