Konkurs Szkice Architektoniczne 2019

Głosowanie zostało zakończone w dniu 07.02.2019 (00:00:00)


Agata Wojtkowiak - Politechnika Poznańska

(37,15%)


Marcin Adamski - Liceum Plastyczne w Kaliszu

(28,12%)


Aleksandra Cagara - Politechnika Rzeszowska

(16,58%)


Alicja Jaroszek - Politechnika Białostocka

(6,51%)


Paula Wróblewska - Politechnika Poznańska

(4,46%)


Maja Krzymińska - Politechnika Poznańska

(3,23%)


Paweł Danielak - Politechnika Poznańska

(2,14%)


Lew Sołowiej - Uiwersytet Artystyczny w Poznaniu

(0,68%)


Natalia Mironchyk - Politechnika Gdańska

(0,66%)


Magdalena Smoter - Politechnika Krakowska

(0,49%)


Współpraca Medialna