Dla inwestorów

 

Forum budownictwa energooszczednego i pasywnego:

Od 2021 r. wszystkie nowowybudowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne – takie wymogi stawia przed nami Unia Europejska. Nieco wcześniej, bo już od 2019 r. tym wymogom podlegać będą obiekty użyteczności publicznej. Współczesne budownictwo dąży do minimalizowania strat energii, stawiając zupełnie nowe wyzwania. Czy branża jest na to gotowa? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas targów BUDMA.

Budownictwo energooszczędne i pasywne to coraz chętniej wybierane rozwiązania, nie tylko ze względu na przepisy czy ekologię, ale również wymierne oszczędności w użytkowaniu budynku w długim okresie czasu. O najważniejszych zaletach i koncepcjach budownictwa energooszczędnego i koncepcjach budownictwa pasywnego dowiemy się w trakcie Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego. Dowiemy się m.in. o ekonomicznych korzyściach zastosowania energii odnawialnej, koncepcji budownictwa pasywnego, innowacyjnych rozwiązaniach termoizolacyjnych, czy też technologiach stosowanych w budynkach niemieszkalnych i halach pasywnych.

pp9430.JPGpp_4453.JPG

dni inżyniera budownictwa:

BUDMA jest także miejscem dyskusji na temat najbardziej aktualnej problematyki dotyczącej zmian przepisów ustawowych i wykonawczych, które mają ogromny wpływ na planowane inwestycje. Dni Inżyniera Budownictwa (przeważnie 2 pierwsze dni targów), poruszają takie tematy, jak m.in. zmian w ustawie Prawo budowlane, zmian w ustawie o wyrobach budowlanych, prawa zamówień publicznych, jak i pozacenowych kryteriów oceny oferty w zamówieniach publicznych.

fotobueno_budma_10-03-2015_i-34.jpgfotobueno_budma_dni_inzyniera_budownictw

powrot_button.jpg

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact