Organizator: Grupa MTP

Edukacja XXI wieku

W dniach od 28 lutego do 1 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC.

Wydarzenie towarzyszy III Ogólnopolskiemu Kongresowi Oświatowemu, który organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Kongres Oświatowy jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli na różnych poziomach nauczania, a także do przedstawicieli samorządów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne. Jego tematyka poświęcona będzie szeroko pojętemu bezpieczeństwu.

 

Towarzyszące kongresowi konferencje i warsztaty dotyczyć będą innych zagadnień związanych z aktualnymi potrzebami współczesnej szkoły. Szeroki zakres tematyczny targów obejmował będzie kwestie związane z wyposażeniem szkół, jakością pomocy dydaktycznych, pokazane zostaną technologie informacyjno - komunikacyjne, interaktywne tablice czy multimedialne zasoby edukacyjne oraz gry i zabawki.

#

Budma 2019

Wydarzenie towarzyszy III Ogólnopolskiemu Kongresowi Oświatowemu, który organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Kongres Oświatowy jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli na różnych poziomach nauczania, a także do przedstawicieli samorządów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne. Jego tematyka

Andrzej pazdt

Poznań

Czy ti się wyświetli?

jest super!

fotobueno_BUDMA_01-02-2018_1m-arch_(106).jpg fotobueno_BUDMA_01-02-2018_1m-arch_(108).jpg fotobueno_BUDMA_01-02-2018_1m-arch_(109).jpg