I Forum Gospodarcze Budownictwa

UWAGA! Udział w Forum wymaga rejestracji.

zarejestruj_sie.jpg

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY

DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
„Uczciwe budowanie – utopia czy społeczny obowiązek”

7.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 13.00 - 16.30

13.00-13.05

Powitanie – Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Otwarcie Forum – Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

13.05-14.30

Budownictwo potrzebuje koniunktury - Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

Wyroby budowlane

 • Nowe przepisy krajowe - Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Uczciwe budowanie – rola ustawy o wyrobach budowlanych – Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

14.30-14.45

Przerwa kawowa

14.45-16.30

Co jest w stanie wskrzesić budownictwo?

 • Czy ulgi budowlano-montażowe ożywią budownictwo? – Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
 • Okna i drzwi polską marką eksportową. – Janusz Komurkiewicz, Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
 • Rynki eksportowe dla polskich produktów budowlanych. - Andrzej Kozłowski, Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa UNIBEP

Czy szara strefa w budownictwie jest nieunikniona? Debata panelowa z udziałem środowisk branżowych.

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY Dzień Inżyniera Budownictwa

8.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 11.30 – 15.00

11.30-13.30

Kodeks urbanistyczno-budowlany, jako rozwiązanie systemowych problemów prawnych
w budownictwie – podsumowanie konsultacji społecznych. Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

13.30-13.45

Przerwa kawowa

13.45-15.00

Program „Mieszkanie +” w budownictwie. Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY Dzień Inżyniera Budownictwa

9.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 11.30 – 15.00

WYBRANE PROBLEMY W REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

11.30-12.30

 • Zamówienia publiczne w Kontrakcie „projektuj i buduj”- na przykładzie obiektów mostowych. – dr inż. Grzegorz Ratajczak, prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska

12.30–13.00

 • Sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych – Adam Matthew

13.00-13.30

Przerwa kawowa

KWALIFIKACJE ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE

13.30-13.45

 • Możliwości i potrzeby szkolnictwa zawodowego. – Anita Oleksiak, Dyrektor Departamentu Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

13.45-14.05

 • Kryteria kwalifikacji – majster, technik, inżynier, mgr inż., w zależności od zawodów. – dr inż. Daniel Pawlicki, prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

14.05-14.25

 • Nadawanie uprawnień. – dr inż. Daniel Pawlicki, prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

14.25-14.45

 • Doskonalenie zawodowe. – dr inż. Daniel Pawlicki, prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

14.45-15.00

DEBATA Z UDZIAŁEM ŚRODOWISK BRANŻOWYCH

PATRONAT HONOROWY:

logotypmibpoziom.jpg

ORGANIZATORZY:

mtp_logo_boczne.jpg logo_piib_r.jpg

piphb12.png

woiib.jpg
[ Wstecz ]