I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury

 

UWAGA! Udział w Forum wymaga rejestracji.

zarejestruj_sie.jpg

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY

DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
„Uczciwe budowanie – utopia czy społeczny obowiązek”

7.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 13.00 - 16.00

13.00-13.20

Powitanie – Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Otwarcie Forum – Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

13.20-14.10

WYROBY BUDOWLANE

 • Uczciwe budowanie – rola ustawy o wyrobach budowlanych – Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

BUDOWNICTWO KOŁEM ZAMACHOWYM POLSKIEJ GOSPODARKI

 • Wprowadzenie - Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Czy ulgi budowlano-montażowe ożywią budownictwo? – Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku; Beata Tomczak, Główny Analityk Rynku Budowlanego

14.10-14.45

Przerwa kawowa

14.45-16.00

RYNKI EKSPORTOWE DLA POLSKICH WYROBÓW BUDOWLANYCH

 • Okna i drzwi polską marką eksportową. – Janusz Komurkiewicz, Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
 • Rynki eksportowe dla polskich firm budowlanych - Andrzej Kozłowski, Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa

 

JAKOŚĆ, UCZCIWOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ GWARANTEM ROZWOJU POLSKIEGO BUDOWNICTWA.
DEBATA Z UDZIAŁEM ŚRODOWISK BRANŻOWYCH

Tomasz Żuchowski, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Paweł Babij, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Janusz Komurkiewicz, Związek Polskie Okna i Drzwi

Karol Heidrich, Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Andrzej Kozłowski, Polski Klaster Eksporterów Budownictwa

Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich

Dariusz Konieczny, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Ryszard Kowalski, Związek Pracodawdców - Producentów Materiałów dla Budownictwa

Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY

Dzień Inżyniera Budownictwa

8.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 12.30 – 16.00

12.30-14.30

KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY
jako rozwiązanie systemowych problemów prawnych w budownictwie – podsumowanie konsultacji społecznych – Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

14.30-14.45

Przerwa kawowa

14.45-16.00

PROGRAM „MIESZKANIE +” W BUDOWNICTWIE
Kazimierz Smoliński
, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY

Dzień Inżyniera Budownictwa

9.02.2017

Pawilon 3 (Sala Zielona) 11.00 – 15.30

WYBRANE PROBLEMY W REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

11.00-12.00

 • Zamówienia publiczne w Kontrakcie „projektuj i buduj”- na przykładzie obiektów mostowych. – dr inż. Grzegorz Ratajczak, prof. dr hab. Inż. Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska

12.00–13.00

 • Sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych (BIM) – Adam Matthews, Przewodniczący EU BIM Task Group
 • Sprawna realizacja inwestycji kolejowych - Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych - Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

13.00-13.30

Przerwa kawowa

KWALIFIKACJE ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE

13.30-13.45

 • Możliwości i potrzeby szkolnictwa zawodowego. – Anita Oleksiak, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

13.45-14.05

 • Kryteria kwalifikacji – majster, technik, inżynier, mgr inż., w zależności od zawodów. – dr inż. Daniel Pawlicki, prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

14.05-14.25

 • Nadawanie uprawnień. – dr inż. Daniel Pawlicki, prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

14.25-14.45

 • Doskonalenie zawodowe. – dr inż. Daniel Pawlicki, prof. dr hab. Inż. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

14.45-15.30

KWALIFIKACJE ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE - DEBATA Z UDZIAŁEM ŚRODOWISK BRANŻOWYCH

Tomasz Żuchowski, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Paweł Babij, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Szymon Nadzieja, Związek Polskie Okna i Drzwi

Andrzej Roch Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Izabela Klimaszewska, Izba Architektów RP


PATRONAT HONOROWY:

logotypmibpoziom.jpg

ORGANIZATORZY:

screenshot_1.jpg

PARTNERZY:

screenshot_4.jpg

[ Wstecz ]